Gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson. A GAZDA PARAZITA KAPCSOLAT - PDF Free Download


Az ökológia története és tárgya 1. Az ökológia és a társtudományok előtörténete 1. Az ökológia Haeckel óta 1. Juhász-Nagy operativizálási kísérlete 1. A SIO egységei 1. Részdiszciplínák és szubdiszciplínák 2. Az ökológiai környezet és a niche 2.

Az ökológiai környezet 2. Szinguláris és plurális környezetelv, az indikáció általános elve 2. Multiplurális környezetelv 2. A környezet- és természetvédelem értelmezése a plurális környezetelv alapján 2. Az ökológiai niche 2. A Hutchinson előtti niche-fogalmak 2. Hutchinson és MacArthur niche-fogalma 2.

A niche, mint ökostátusz. A niche definíciója 2. Kísérlet a niche új fogalmának bevezetésére 2.

A GAZDA PARAZITA KAPCSOLAT - PDF Free Download

Az élőhely környezethatásának modifikációja 3. A szupraindividuális biológia alapegysége: a populáció 3. A populáció fogalma és vizsgálati lehetőségei 3. A populáció—tér viszony sajátosságai 3.

  • ökológia (gallé Könyv) [9n0k90q0w24v]
  • Az állatokban élõsködõ vírusok, baktériumok, gombák és állatok fõbb csoportjainak áttekintése a parazitizmus formagazdagságába nyújt rövid bepillantást.
  • Meskó - Szex és léajosagosszekot.hu
  • Mivel a szexualitás többtényezős jelenség, szükség van pontosabb meghatározásra is, hogy mit is értünk éppen a kifejezés alatt.
  • A prokarióta adaptív immunrendszer sokféleséget generáló előnyei | természet - Betűk -
  • Platyhelminthes táplálkozási struktúra

Populációs változók folytonos térben, térfolyamatok 3. Diszkrét populációs karakterisztikák folytonos vagy diszkrét térben: a denzitás és diszpergáltság 3. A populációk idődinamizmusa 3. Irányítási és stabilitási alapfogalmak 3. A korlátlan növekedés determinisztikus modelljei állandó populációnövekedési koefficiensekkel 3.

Determinisztikus modell stabil egyensúlyi ponttal 3. Az emberi populációk növekedése 3. Diszperzió, terjedés és migráció 3.

gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson

Sztochaszticitás a populációkban 3. Intraciklikus dinamizmus 3. Populációk szabályozásának elméletei 3. Életmenet-stratégiák 2 3. Bevezető fogalmak 3.

gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson

Kor és méret az ivarérettségkor 3. Az utódok száma és mérete 3. Reproduktív élettartam 3. A jellegek függése és kombinálódása 3. Az r—K elmélet 3. Grime felfogása 3. Lehetséges alternatívák 3. A populációk struktúrája 3. Egyedi különbségek a populációkban 3.

Mikrobiológiai biokeanográfia Absztrakt A parazitoidok a part menti káros algák elhalálozásának egyik legfőbb lefelé eső oka, de a mechanizmusok és stratégiák, amelyeket az efemerális virágzás hatékony fertőzésére fejlesztettek ki, nagyrészt ismeretlenek.

Korlátlan növekedés 3. Limitált populációnövekedés 3. Populációnövekedés diszkrét foltokban 3. Készletfelosztás a populációban 3. Populáción belüli kompetíció 3. Alapfogalmak 3. Két egyszerű modell 3. Populáción belüli kompetíció és denzitásfüggés 3. A territoriális populációk szerkezete 3. Öngyérülés 3. Társas szerveződés a populációkban 3. A társas élet kialakulása 3. Adatok a társas élet ökológiájához 3. A társas viselkedés tudománya, a szociobiológia 3.

A GAZDA PARAZITA KAPCSOLAT

Jellegcsoportok és a strukturált populáció elmélete 3. Metapopulációk 4. Populációk kölcsönhatásai 4. Az interakciók típusai 4. A populációk közötti kompetíció 4. A populációk közötti kompetíció alapmodelljei 4. Niche-áthatás, a kompetitív kizárás és a Gause-elv 4.

Meskó - Szex és lélek.pdf

Kompetítorok koegzisztenciája, niche-szegregáció 4. Jellegpolarizáció 4. A populációk közötti kompetíció inhomogén élőhelyen 4. Készlet-dinamikai kompetíciós modell 4.

A populációk közötti kompetíció háttérmechanizmusai 4. A kompetíció szerepe az életközösségekben 4. Táplálkozási kapcsolatok 4. A táplálkozási kapcsolatok felosztása 4. A táplálkozási kapcsolatok pinworm tojások 4.

A ragadozó-zsákmány viszony dinamikája 3 4. A Lotka—Volterra modellek 4. Rosenzweig és MacArthur modellje 4. Gazda—parazitoid kapcsolat: a Nicholson—Bailey modell 4. Funkcionális válaszok és gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson 4. Populáció-többesek modelljei, látszólagos kompetíció 4. A mutualizmus 4. Bevezető megjegyzések 4. Alapmodellek 4. Egyéb mutualista kapcsolatok 5. Közösségek 5. Alapfogalmak 5. A közösségek lehetséges definíciói 5.

Biota, együttes, közösség, gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson 5. A koalíciók 5. Klasszikus alaktani és összetételi kategóriák 5. A növénytársulási kategóriák 5. A közösségek összetételének analízise 5. A cönológiai felvételezés és a cönológiai tabellák 5. A közösségek populáció-egyedszám viszonyai és diverzitása 5. Eloszlástípusok 5. A diverzitás 5. Diverzitási indexek és rendezés 5. Diverzitás és zavarás 5. Diverzitás és stabilitás 5.

Egyéb populáció-egyedszám modellek 5. Bimodális modellek 5. Táplálkozási hálózatok 5. Rövid historikum 5. Gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson táplálkozási gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson összetétele és szerkezete 5.

A táplálkozási hálók tulajdonságai 5. A közösségek anyag- és energiaforgalma 5. A produkcióbiológia alapjai 5. Elton számpiramisa, biomassza- és energiapiramisok 5.

Lindeman modellje 5. Az IBP kategóriái 5. Gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson produktivitása 5. A szukcesszió 5.

Parasite - Official Trailer (2019) Bong Joon Ho Film

Alapfogalmak és történeti megjegyzések 4 5. A szukcesszió táji, regionális és egyéb feltételei 5. A szukcesszió folyamata 5. Hipotézisek és modellek 5. Enterobiosis mik ezek a tünetek kezelése szukcesszió meghatározó folyamatai és fázisai 5.

ökológia (gallé Könyv)

A közösségi tulajdonságok változásainak trendje 5. Különböző közösségek szukcessziója 5. Egyensúlyi és nem-egyensúlyi együttélés az életközösségekben 6. A tájökológia néhány kérdése 6.

készítmények férgek férgek férgekhez komplex készítmények helmintákhoz

A táj fogalma és a tájökológia tárgyának megközelítései 6. A táj elemei: a foltok 6. Béta-diverzitás 7. Az ökológia néhány alkalmazásának áttekintése 7. Természetvédelmi biológia konzervációbiológia 7. Fertőző betegségek dinamikája 7.